of x

Dr. Charles Richards (PH.D.) - The Psychology of Wealth

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

 

KJA]IK]< Lirbm [girpb ‛ =9;-;52-75>0 sgirpblCpdiaabmtvirts.kjo   sgirpblCpdiaabmtvirts.kjo 

Mivnm Giga ‛ 595-2>;-27=8 gigamCpdiaabmtvirts.kjo 

]GB S[^KGJDJH^ [email protected] XBID]G RAMBU[]IAM ^JRU UBDI]NJA[GNS XN]G  OJ  O J A B ^ I A M I K G N B P B S U J [ S B U N ] ^  

Ey Mr. Kgirdbs Unkgirms Gjw mj yju mb`nab wbidtg: Ns nt tgb auoebr j` zbrjs zbrjs na yjur sidiry: ]gb snzb j` yjur rbtnrbobat abst bhh: ]gb squirb `jjtihb j` yjur gjob, jr bvba tgb auoebr j` j` gjusbs tgit yju jwa: Jr ns wbidtg nastbim tgb iendnty tj `nam tgb ljy iam pjtbatnid na yjur kurrbat sntuitnja, iam tgb fajwdbmhb tgit wntg i dnttdb bxtri b``jrt, uambrstiamnah iam ojtnvitnja, tgb abxt ruah ja tgb dimmbr j` dn`b ns idwiys wntgna rbikg: N` tgb Hrbit Ubkbssnja gis tiuhgt us iaytgnah, nt ns tgit "wbidtg" na tgb trimntnjaid, purbdy `naiaknid sbasb ns `dbbtnah. Xntg rbkjrm auoebrs j` gjob `jrbkdjsurbs iam navbstobat pjrt`jdnjs mbknoitbm, ajt jady oust wb rbmb`nab tgb nmbi j` wbidtg ebyjam tgb snopdb kjddbktnja j` oitbrnid jelbkts, eut wb oust idsj rb-bxionab jur pbrsjaid ‛ iam kjddbktnvb ‛ psykgjdjhnkid uambrstiamnah j` gjw tj jetina wbidtg. Xntg gns tgjuhgt-prjvjfnah ejjf ]GB S[^KGJDJH^ [email protected] XBID]G< Rambrstiam ^jur Ubditnjasgnp wntg Ojaby iam Ikgnbvb Srjspbrnty   (OkHriw-Gndd, Lia. 5395), psykgjtgbripnst Mr. Kgirdbs Unkgirms  inos tj bxpiam jur hbabrid uambrstiamnah j` wbidtg iam nastndd namnvnmuids wntg i abw prjkbss `jr sbbfnah iam ikgnbvnah wbidtg na tgb `uturb.  Ia byb-jpbanah sjknjdjhnkid iam psykgjdjhnkid navbstnhitnja j` tgb gnstjry j` wbidtg na Iobrnki jvbr tgb dist 523 ybirs, ]GB S[^KGJDJH^ [email protected] XBID]G  prjvnmbs  prjvnmbs i ;03-mbhrbb vnbw j` gjw iayjab, rbhirmdbss j` tgbnr kurrbat sntuitnja, kia rbikg tgbnr pbrsjaid wbidtg hjids iam piss tgit wbidtg ja tj `uturb hbabritnjas. Xntg ]GB S[^KGJDJH^ [email protected] XBID]G , Mr. Unkgirms wndd kjopbd rbimbrs tj<  ‛ Ubbviduitb tgbnr pbrkbptnjas j` wbidtg  ‛ Yubstnja tgb obssihbs iejut wbidtg wbidtg tgit tgby rbkbnvbm na tgbnr yjutg  ‛ Krbitb i abw vnsnja j` wbidtg wbidtg eisbm ja tgbnr pbrsjaid vidubs, hjids iam bx bxpbktitnjas pbktitnjas  ‛ Ipprinsb iam rbeundm tgbnr sbd`-bstbbo iam jvbridd jvbridd sbd`-noihb tj pivb tgb rjim tjwirm w wbidtg bidtg  I`tbr gbdpnah rbimbrs sgbm tgb kjastrinats prbvbatnah tgbo `rjo ikgnbvnah prjspbrnty, Mr. Unkgirms tgba bxpdinas sjob j` tgb tjjds tgby kia usb tj rnsb iejvb tgbnr tgbnr kurrbat sntuitnja. Gb djjfs it mbet iam krbmnt krbmnt is i `uaktnja j` sjknbty, `rjo nts ebhnaanahs is i tjjd bopdjybm ey tgb rnkg tj nakrbisb `naiaknid gjdmnahs, tgrjuhg tgb natrjmuktnja j` kjasuobr krbmnt, tj tgb rbkbat ejjo j` krbmnt kirms iam "gjob bqunty pnhhy eiafs." ]GB S[^KGJDJH^ [email protected] XBID]G   sgjws

rbimbrs gjw tgby kia oifb tgb ojst ebab`nknid mbknsnjas iam kgirt tgbnr ebst pjssnedb `naiaknid kjursb ey tifnah tgb rbspjasnendnty rbspjasnendnty tj bmukitb tgbosbdvbs. Mr. Unkgirms bxpdinas tgit jab j` tgb fbys tj kjasknjus `naiaknid dnvnah iam krbitnah prjspbrnty ns sbbfnah jut fajwdbmhb iejut jur jptnjas iam rbsjurkbs. Sut snopdy, nt ns dbiranah gjw ojaby wjrfs. ]j tgit bam, tgb ejjf bxpdjrbs tgb ebab`nts iam pnt`idds j` virnjus `jros j` krbmnt iam mbet, stbbrnah rbimbrs iwiy `rjo tgb trippnahs j` uakjasknjus mbet, dnfb rbvjdvnah krbmnt, iam tjwirm kjasknjus mbet tgit prjojtbs rbspjasnendnty, sbts i kdbir hjid, iam krbitbs i `bbdnah j` ikkjopdnsgoba ikkjopdnsgobatt wgba pinm. ]j mj sj rbqunrbs i -ojrb-

 

 

]GB S[^KGJDJH^ [email protected] XBID]G ‛ Mr. Kgirdbs Unkgirms Sihb 5 j` 5  

rblbktnja j` tgb gbrm obatidnty iam oirfbtnah obssihbs tgit givb mjonaitbm tgb `naiaknid diamskipb j` tgb dist ;3 ybirs, wgnkg givb tjdm us tgit, ebkiusb wb givb krbmnt kirms, wb iesjdutbdy abbm   tgb abwbst, hrbitbst, sgnanbst, abxt-ebst-tgnah rnhgt ajw. Mr. Unkgirms mjbs oukg snopdy prjvnmbtji iabkbssiry ernmhb `jr wgjbvbr issuobs tgb stitbs mbet. tgit @rjokjasknjus jab-tnob mbet bxpbasbs tj gbdp gbdpojrb stirttgia i gjob eusnabss vikitnja vikitnja tgit ernahs i `iondy tjhbtgbr iam krbitbs dn`bdjah obojrnbs, Mr. Unkgirms bxpdinas tgb distnah rbwirms tgit kia eb ikgnbvbm ey wnsbdy utndnznah mbet. @naiddy, ]GB S[^KGJDJH^ [email protected] XBID]G  bxpdjrbs  bxpdjrbs tgb rjdbs j` kgirnty iam sbrvnkb, mbtindnah tgb wiys tgit jtgbrs givb hnvba j` tgbosbdvbs iam gjw tgns gis `ubdbm tgbnr jwa ljurabys tj wbidtg iam prjspbrnty. Mr. Unkgirms gis spbat guamrbms j` gjurs rbsbirkgnah tgb rjdbs tgit wbidtg pdiys na jur dnvbs iam kjamuktbm mjzbas j` natbrvnbws wntg sjob j` tgb aitnja's ojst fajwdbmhbiedb iam naspnritnjaid bxpbrts na auobrjus `nbdms, `rjo diw tj `naiakb iam pjdntnks tj eusnabss. Srbsbatnah auobrjus rbid-dn`b iabkmjtbs `rjo sjob j j`` tgb kjuatry's ojst sukkbss`ud namnvnmuids, iam i stbp-ey-stbp prjkbss `jr kgiahnah jur obatidnty iejut wbidtg, ]GB S[^KGJDJH^ [email protected] XBID]G   prjvbs prjvbs tgit, wntg tgb rnhgt onamsbt iam i rbspjasnedb ittntumb tjwirm mbet, iayejmy  ‛ rbhirmdbss j` pist jr prbsbat knrkuostiakbs knrkuostiakbs ‛ kia ikgnbvb tgb w wbidtg bidtg tj wgnkg tgby ispnrb.

IEJR] KGIUDB[ UNKGIUM[, Sg.M.

Kgirdbs Unkgirms, Sg.M., ns i dnkbasbm psykgjtgbripnst iam iutgjr na prnvitb priktnkb na Baknantis, Kidn`jrani. Gb gis mbvbdjpbm iam rb`nabm ia naajvitnvb iam gnhgdy b``bktnvb tgbripbutnk prjkbss tgit iddjws kdnbats tj ikgnbvb hrbitbr gbidtg na idd irbis j` tgbnr dnvbs. @jr jvbr tba ybirs, gb gis idsj trinabm iam kjikgbm sbanjr bxbkutnvbs j` @jrtuab 933 kjrpjritnjas na oiaihbobat iam dbimbrsgnp sfndds it tgb Kbatbr `jr Krbitnvb Dbimbrsgnp, Di Ljddi. Gns kdnbats it KKD givb nakdumbm Hbabrid Ojtjrs, NEO, Ojtjrjdi, Yuidkjoo, [jay, Ippdb, Xgnrdpjjd, Gjami, [IS, iam jtgbr wbdd-fajwa kjopianbs. Gb ns ia natbraitnjaid spbifbr iam prbsbatbr.

]GB S[^KGJDJH^ [email protected] XBID]G Rambrstiam ^jur Ubditnjasgnp wntg Ojaby iam Ikgnbvb Srjspbrnty   Ey Mr. Kgirdbs Unkgirms Suednkitnja Mitb< Liauiry 98, 5395 @jroit< Girmkjvbr, 520 pihbs N[EA-9;< >87338987>5>2 

Suednsgbr< OkHriw-Gndd Dnst Srnkb< $50.33 N[EA< 338987>5>=

]j skgbmudb ia natbrvnbw wntg Mr. Kgirdbs Unkgirms, pdbisb kjatikt Sdiaabm ]bdbvnsnja Irts< Lirbm [girpb ‛ =9;-;52-75>0 /sgirpblCpdiaabmtvirts.kjo / sgirpblCpdiaabmtvirts.kjo  Mivnm Giga ‛ 595-2>;-27=8 / gigamCpdiaabmtvirts.kjo

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close