of x

Introducere în nursing – asistenta medicală: Asist. univ. Dr. Claudia Pop Curs 1 – oct 2011

Published on 4 days ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

Introducere în nursing – asistenta medicală

Asist. univ. Dr. Claudia Pop Curs 1 – oct 2011

 

1. INTRODUCERE NURSING Îngrijirea bolnavului - din cele mai vechi timpuri

soră –şcoală nursă (Florence – asistentăightingale! medicală   1860-–prima "stă#i – ajută medicul  – pro$esie autonomă%enumire – literatura anglo$onă & registred nurse 

- literatura $ranco$onă & in$irmiere diplomee

 

INTRODUCERE NURSING - cont DEINI!IE (')!* parte integrantă a sistemului de +ngrijire a sănătă,ii cuprin#nd* - promovarea sănătă,ii   - prevenirea bolii   - +ngrijirea persoanelor bolnave ($i#ic. mental.  psihic. handicap! de toate vrstele. +n toate unită,ile sanitare

 

INTRODUCERE NURSING - cont DEINI!IE (virginia henderson!*  /sa ajuti individul. $ie acesta bolnav sau sanatos. sa-si a$le calea spre sanatate sau recuperare. sa ajuti individul. $ie  bolnav sau sanatos. sa-si $oloseasca $iecare actiune pentru a promova sanatatea sau recuperarea. cu conditia ca acesta sa aiba taria. vointa sau cunoasterea. necesare pentru a o $ace. si sa actione#e in asa $el incat acesta sa-si poarte de grija singur cat mai curand posibil

 

". #SISTENT# $EDIC# IC#%& %& #SISTENT# $ED 

(2322!* nursa4asistenta medicală DEINI!IE     - a parcurs un program de $ormare

  - a trecut e5amenele stabilite de consiliul asisten,ilor    - +ndeplineşte standardele stabilite   - este autori#ată să practice +n concordan,ă cu pregătirea şi e5perien,a sa   - este autori#ată să practice acele proceduri şi $unc,ii  pentru care este cali$icată ăspund* de propria activitate. de practica lor 

)upraveghea#ă* +ngrijirile au5iliare. pregătirea elevilor

 

#SISTENT #SISTE NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont 'regătire - program de studiu*

  - promovarea sănătă,ii

( res)onsa*ilită+i – de$inesc direc,iile*   12 promovarea sănătă,ii

  - prevenirea +mbolnăvirilor    72 prevenirea +mbolnăvirilor    - +ngrijirea celui bolnav din   2 restabilirea sănătă,ii  punct de vedere $i#ic. 22222   92 +nlăturarea su$erin,ei

 

#SISTENT #SISTE NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont GENER#%IST& presupune*  - )regătire )luridisci)linară, socială. tehnică. practică   - însu-irea com)eten+elor de *aă   - necesare cuno-tin+e de )si/ologie   - atitudine )otri0ită $a,ă de pacient şi apar,inători   - ca)acitate de em)atie (a +n,elege ceea ce simt ceilal,i!

 

#SISTE #SI STENT NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont RO%U% (virginia henderson!* 

- /de a ajuta persoana bolnavă sau sănătoasă să-şi men,ină sau recştige sănătatea prin +ndeplinirea sarcinilor pe care le-ar $i +ndeplinit singur. dacă ar $i avut $or,a.trebuie voin,a să sau+ndeplinească cunoştin,ele aceste necesare2 "sistenta medicală $unc,ii ast$el +nct pacientul să-şi recştige independen,a ct mai repede posibil

 

#SISTE STENT NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont #SI UNC!II%E )rinci)ale sunt de natură*  12 independentă 72 dependentă  

2 interdependentă

 

#SISTE STENT NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont #SI 1. unc+ia de natură INDE'ENDENT&   & asistă pacientul din )ro)rie ini+iati0ă  temporar sau de$initiv +n* a2 +ngrijiri de con$ort* cnd acesta nu-şi poate +ndeplini independent anumite $unc,ii   b2 stabileşte rela,ii de +ncredere cu bolnavul şi apar,inătorii   c2 transmite in$orma,ii. ascultă pacientul şi +l sus,ine   d2 este alături de indivi#i şi colectivitate +n vederea  promovării sănătă,ii

 

#SI #SISTE STENT NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont ". unc+ia de natură DE'ENDENT&  

& la indica+ia medicului  aplică metode de observa,ie. tratament sau de readaptare. observă la  pacient modi$icările provocate de boală sau tratament şi le transmite medicului

 

#SISTE #SI STENT NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont 2. unc+ia de natură INTERDE'ENDENT&  

& cola*oreaă cu al+i )ro3esioni-ti  din domeniul

sanitar. educativ. administrativ şi participă la activita,isocial. interdisciplinare :5*- ac,iuni de depistare a tulburărilor de ordin $i#ic. psihic sau social   - ac,iuni de educa,ie pentru sănătate   - ac,iuni de re#olvare a problemelor psihosociale   - ac,iuni de organi#are şi gestionare a centrelor de +ngrijire

 

#SISTE STENT NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont #SI 

#lte UNC!II,   1. )ro3esională  – se ocupă de  pacient. +n scopul men,inerii echilibrului sau de a $ace pt2 el ceea ce el +nsuşi nu poate2   ". educati0ă  – educare pt2 sănătate (presupune calit2 psihol şi aptitudini  pedagogice!   2. economică  – de gestionare (a serviciului. organi#area timpului.  preci#area priorită,ilor!

  (. de cercetare – echipa medicală

 

#SISTE #SI STENT NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont DO$ENII DE #CTI4IT#TE, - servicii de sănătate* ambulator. cabinet - +nvă,ămnt. cultură - cercetare - educa,ie - social-economic - administrativ - demogra$ie - alimentar.               

  - igienic

 

#SISTENT# $EDIC#%& %OCU% DE $UNC&,   1. în comunitate -i am*ulatoriu   - dispensar    - policlinică   - şcoli. grădini,e. creşe. leagăne - cămine de bătrni   ". în s)ital (sec,ii* interne. chirurgie chirurgie22222222222! 22222222222!   2. în ins)ectorate de )oli+ie sanitară - igienă 

 

#SISTE #SI STENT NT# # $EDI $EDIC#%& C#%& - cont INVĂŢAŢI SĂ MUNCIŢI N !C"IPĂNVĂŢAŢI SĂ ASCU#$AŢI %I PĂ&!&I#! C!#'&#A#ŢIASUMAŢIVĂ &!SP'NSA(I#I$A$!AAC$U#UI !)!C$UA !)!C$UA$ $

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close