of 20

QSS CMS Server

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

QSS CMS server

 

SPONZOR

Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Sadržaj   Sadržaj • Funkcionalnosti • Prednosti u odnosu na CMS proizvode drugih domaćih firmi  firmi  • Potrebna infrastruktura • Korišt Korištenj enje e distri distribu buira irane ne baze baze podata podataka ka   • Reference Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Funkcionalnosti • Kategorizacija dokumenata • Pretraga dokumenata • HTML kontrola za unos dokumenata • Dodjela prava na nivou kategorija i dokumenata • Templejt dizajner • Filter dokumenata • Individulani newsletter Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Prednosti u odnosu na CMS proizvode drugih domaćih firmi  firmi  • Dina Dinami mičk čka a str struk uktu tura ra doku dokume mena nata ta   • Modularnost • Templejt dizajner • Filter dokumenata • Ugra Ugrađ đena sigu igurno rnost 

Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Dinamička struktura podataka  podataka  • Samostalno dodavanje novih kategorija dokumenata • Pregled svih dokumenata na  jednom mjestu (HTML, Word, PDF, slike itd.) Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Modularnost • Preko 30 standarnih modula • Omogućeno dodavanje modula • vlastitih Registracija modula uz pomoć XML datoteke Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Templejt dizajner sk up • Templejt je skup modula koji definišu stranicu  stranicu  • Omogućava promjenu izgleda straniceWeb • Drag&drop pomijeranje modula Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Filter dokumenata • Filter odstranjuje suvišno suvišno formatiranje iz HTML dokumenta • O mogućuje prikaz dokumenta sa bilo kojim browser-om Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Filter dokumenata • Korisniku je omogućena izmjena konfiguracije filtera • P odešna avanivou nje filtera HTML elemenata i atributa Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Ugrađena sigurnost  sigurnost  • QSS QSS CMS CMS pruž pruža a zaš zašti titu tu od sli slije jede deći ćih h sigurnosnih propusta:  – SQL Code Injection  – Cross-site Scripting

• 99% 99% doma domaći ćih h Web Web stra strani nica ca je je podl podlož ožno no ovim vrstama hacker-skih napada Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Potrebna infrastruktura • Internet link • Windows Web server • Microsoft SQL server ili Microsoft Database Engine

Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Iznajmljivanje Iznajmljivanj e infrastrukture • QSS poslovni hosting paket  – Neograničen prostor na disku (storage (storage))   – Neograničen broj e e-mail -mail adresa sa uključenom antivirus i antispam zaštitom  zaštitom   – Microsoft SQL server licenca  – Firewall i Intrusion Detection sistemi  – Dnevni backup Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Distribuirana baza podataka ` CMS korisnik

Jednosmjerna replikacija baze podataka

QSS CMS

Firma korisnik CMS-a

Internet Internet korisnik `

QSS

Sarajevo, 30. mart 2006.

QSS CMS

Baza podataka

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Distribuirana baza podataka • Prednosti:  – Brže ažuriranje podataka zbog lo lokalnog kalnog pristupa CMS serveru i bazi podataka  – Dodatna sigurnost zbog toga što je javna kopija baze read-only  – Interni dokumenti ne napu napuštaju štaju zgradu firme  firme 

Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Demo

Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Reference •

predsjednistvobih.ba Predsjedništvo BiH  predsjednistvobih.ba  BiH 

•• • • •

ohr.int OHR Ured Specijalnog Predstavnika EU u BiH ohr.int OHR eusrbih.org eusrbih.org Ured eubih.org Evropska  Evropska Unija u BiH eubih.org revizijja.gov.ba revizijja.gov.ba Ured  Ured za reviziju finasijskog poslovanja institucia BiH saifbih.ba  Ured za reviziju budžeta FBiH  FBiH   saifbih.ba

•• • • •

osbd.ba osbd.ba   Osnovni sud Brčko distrikta BiH  BiH  rak.ba rak.ba RAK  RAK hjpc.ba Visoka sudska i tužilačka vijeća  hjpc.ba  vijeća  apf.gov.ba Agencija  Agencija za privatizaciju u FBiH apf.gov.ba vet.gov.ba Ured za veterinarstvo BiH vet.gov.ba Ured

 javnenabavke.ba Program  Program javne nabavke za BiH •  javnenabavke.ba Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Reference Ukupno preko 60.000 dokumenata objavljenih na Internetu!

Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Kontakt informacije QSS d.o.o. Marka Marulića 2  2  71000 Sarajevo Tel.: +387 33 717 110 Fax: +387 33 717 111 E-mail: [email protected] Web sajt: www.qss.ba Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

 

Sarajevo, 30. mart 2006.

Unitic poslovni centar Sarajevo

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close