of x

TN 2016

Published on 5 days ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

Universitatea Politehnica din București Facultatea de Transporturi - Departamentul Telecomenzi și electronică în transporturi

TEME DE STUDIU INDIVIDU I NDIVIDUAL AL LA DISCIPLINA TELEMATICĂ PENTRU PENT RU NAVIGA NAVIGAȚIE ȚIE NR.C RT.. RT 1 % & ).  3

7

1:

11

DENUMIRE TEMATICĂ

NUME MASTERAND

Sisteme de reglare automată #enea Daniel $ndrei pentru sigurana circulaiei !sisteme anticoliziune rutiere" Sisteme de reglare automată pentru sigurana navigaiei !sisteme anticoliziune navale" Sisteme de comunicaii dedicate 'S(-# Sisteme de comunicaii dedicate pe distană scurtă !DS#*" +recvene +olosite, tipuri de modulaii și codări, protecia in+ormaiilor anonimatuluiși păstrarea Sisteme de comunicaii dedicate pe distană scurtă !DS#*" aplicaii pentru creșterea siguranei rutiere Sisteme de culegere a datelor de tra/c cu a0utorul senzorilor în in+rastructură Sisteme de culegere anonimă a datelor de tra/c !utilizarea 2iFi și Bluetooth" Transmiterea de in+ormaii de tra/c la 4ordul vehiculelor !#DS T(* Structura - Tra5c Tra5c semnalelor, (essage codare, *hannel"6 mesa0e etc6 $plicaii de telemăsură a parametrilor dinamici la 4ordul vehiculelor rutiere rutiere !$ !$89 89 automatic vehicle location și $8( - automatic vehicle monitoring" Sisteme cco ooperative a an nticoliziune pe autostrăzi și drumuri e;pres !**$S *ooperative *olision $voiding S<stems" Sisteme multimedia la 4ordul autovehiculelor rutiere integrarea tehnologiilor și

SEMNĂTURA

 

1%

1&

1)

1 1. 1

13

17 %:

%1

%%

%&

%)

+uziunea de date Sisteme de protecie a mediului la 4ordul vehiculelor și navelor navelor66 (etode de recuperare a energiei electrice6 Soluii de acces unic pe plat+orme in+ormative telematice - conceptul =single >indo>= serviciișide in+ormarepentru în navigaie la vămi Senzori video în tra/cul rutier6  Tipuri de camere camere video pentru detecie6 Senzori utilizai !**D sau *(?S", +uncii și caracteristici principale6 Studiu comparativ6 Senzori cu ultrasunete - utilizare  în telematica rutieră Senzori cu ultrasunete - utilizare  în telematica navală So+t>are p pe entru g gh hidare p pe e rută6 *omparaie între di+eritele programe !Tom Tom, 'armin (ap Source, (ireo etc6" @chipamente hard>are pentru navigaie la 4ordul vehiculelor rutiere !navigatoare 'PS"6 Studiu comparativA viteză procesor, memorie, +acilităi etc6 Soluii 'S pentru cartogra/ere automată Servicii de in+ormare pentru navigaie pe ape interioare descoperirea și urmărirea navelor !TracCing and Tracing" Sisteme $S pentru identi/carea automată a navelor6 @chipamente transpondere de $S4ord Servicii de in+ormare pentru navigaie pe ape interioare managementul ecluzelor și podurilor !9ocC (anagement" (etode de compresie a semnalelor în vederea transmiterii datelor în sisteme de transport6 Formate de /șiere6 *odare și decodare a semnalelor6 Protecia in+ormaiilor Standarde speci/ce pentru sisteme de comunicaii de date utilizate în cadrul sistemelor

 

%

%.

%

%3 %7

&:

telematice - [email protected]  Standarde speci/ce pentru sisteme de comunicaii de date utilizate în cadrul sistemelor telematice - 2FS, 2*S și 2(S !2e4 Feature Service, 2e4 *overage Service și 2e4 (ap Service" (etode dde e smanagement tocare a dateal lor în sisteme tra/cului6 Stocarea imaginilor și sunetelor6 Formate de date, metode de compresie, metode de arhivare6 Sisteme de sonorizare pentru transporturi6 $mpli/catoare, mi;ere, mi;er e, sisteme de di+uzoare pentru interiorul vehiculelor și pentru e;terior6 e;terior6 Protecia la la rever4eraii6 8ehicule autonome6 $rhitecturi multisenzor pentru vehicule autonome6 Sistemul Eavstar 'PS6 $rhitectură, aplicaii6 @rori ale sistemului6 (etode de  îm4unătăire a preciziei preciziei !D'PS, 2$$S, @'E?S, a-'PS"6 Sistemul de 4aliza0 $9$ pentru servicii de in+ormare în navigaia pe ape interioare6

Notă: #e+e e+era ratu tull va avea avea un cu cupr prins ins,, va / st stru ruct ctur urat at pe ca capi pito tole le cu pr preze ezent ntar area ea !o4ligatorie" comparativă a stadiului actual de dezvoltare a domeniului ales, cu e;emple de aplicaii și producători de echipamente sau so+t>are !acolo unde este cazul" și va conine și un capitol separat cu viziunea autorului - în care acest ace sta a va pr preze ezenta nta suc succin cintt ct cteva eva ide ideii pri privin vind d avanta avanta0ele 0ele și dezava dezavanta nta0ele 0ele su4iectului discutat, precum și o viziune de viitor sau a unor aplicaii di+erite la care s-ar preta soluiile prezentate6 Se va pune accent pe sigurană, /a4ilitate, economie de com4usti4il și energie, protecia mediului în prezentarea acestei viziuni6 #e+eratul se încheie cu prezentarea unei liste 4i4liogra/ce6 Predarea are loc în ultima săptămnă de școală !săptămna 1)"6 Gn cazul predării Predarea  întrziate nu se mai acordă puncta0ul ma;im de 1 puncte6 9a notare se va ine contt de ori con origin ginali alitat tate, e, div divers ersita itatea tea sursel surselor or stu studia diate, te, înc încadr adrar area ea în temati tematică, că, soluiile prezentate și organizarea lucrării6

 

161%6%:1 *on+66 (inea (arius *on+

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close